Parque Eólico (PE) de Castro Valente
Cod. expediente: 2021/0033

Situación actual do proxecto/procedemento:

PENDENTES DA PUBLICACIÓN DA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA). TODA A INFORMACIÓN SERÁ FORNECIDA NESTA PÁXINA.

REMATOU O PERIODO DE ALEGACIÓNS (24 de Nov. de 2021):

Resolución do 29 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do parque eólico Castro Valente, situado nos concellos de Pontecesures, Valga, A Estrada (Pontevedra) e Padrón (A Coruña), e promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (expediente IN408A/2020/66). DOG Núm. 197, 13 de outubro de 2021.

Decarga o modelo de alegacións para presentar no rexistro. Data límite: 24 de Novembro de 2021 (PRAZO FINALIZADO!):

Materais gráficos e divulgativos [Linkar con esta página]:

Parque Eólico Castro Valente Parque Eólico Castro Valente